Hermann Görings våbenskjold blev stjålet.......Webmaster: Dines Bogø
Herman Göring
Rigsmarskal Hermann Wilhelm Göring (1893 - 1946) fik tildelt Storkors af Dannebrogordenen med bryststjerne i diamanter.
Artikler om Storkorset ... Dines Bogø ... Læs om Tildelingen


I mange år har der verseret forskellige versioner af, hvad der skete med Hermann Görings skjold. Tilsyneladende en del forvirring om diverse skjolde

Løsning 1:
Blev Görings skjold fjernet allerede under besættelsen og smidt i voldgraven ved slottet?

Løsning 2:
En ansat på Frederiksborg Slot tog det ned og smed det i søen?

Løsning 3:
Befandt Hermanns Görings skjold sig i mange år på væggen hos en privat samler, indtil det blev stjålet fra samleren?

Løsning 4:
Blev skjoldet fjernet i 1944 og fundet på Frederiksberg, hvorefter det lagt ned i udgravningen til Frederiksberg Rådhus og "støbt ind i fundamentet".

Advokat Viggo Holst-Christensen (1923-2007), Frederiksberg oplyste i november 2005, at han i vinteren 1944/45 lagde et metalskjold ned i udgravningen til Frederiksberg Rådhus? Umiddelbart ud fra beskrivelsen lignede det mere Von Neuraths våbenskjold, men det blev nedtaget i 1946.

Så måske var Holst-Christensen en af de unge, der var med i aktionen i oktober 1944. Måske husker han forkert i forbindelse med den udgravning, hvor man lagde våbenskjoldet?

Løsning 5:
Blev skjoldet fjernet i 1944 og gemt på loftet i Lynge Kirke. Ole Petersen fortæller, at hans far var graver ved kirken og i 1953 fandt han et skjold på loftet. Det var i dårlig stand og motiv var ikke synligt.

Hans nu afdøde bror havde været i kontakt med Modstandsbevægelsen og det kunne være via kontakter der, at skjoldet var havnet på loftet? Meget af det ældre, der lå på loftet, er sendt på lossepladsen for mange år siden. Historien er gengivet i HillerødPosten.

Løsning 6 Stjal nogle gymnasieelever våbenskjoldet under et besøg på Frederiksborg Slot i efteråret 1944? Anbragte de det i en lille bunker i haven på Frederiksberg Alle 41.

Frederiksberg Allé - Platanvej Frederiksberg Allé - Platanvej Frederiksberg Allé - Platanvej
Medio trediverne og 27. maj 2013. Frederiksberg Allé 41. Hjørnet af Platanvej. Er nederste del af den private bunker også fjernet?

Frederiksberg Allé 41, hjørnet af Platanvej
Gul ring. Placering af den ca. 20 m2 store betonbunker på grunden. Markeret ud fra ansøgning, der blev indsendt til Frederiksberg Kommune. I 1943 konstaterer kommunen, at byggeriet ikke er udført forskriftmæssigt. Rød bjælke markerer off. beskyttelsesrum opført 1944. (Dragør Luftfoto).

Den lille private bunker er både beskrevet som opbevaringssted for brandfarlige film og som beskyttelsesrum.

Den lille private bunker blev fjernet i 2006 inden den nuværende udgravning til Metro-station begyndte i 2010. Redaktør Tim Panduro, Lokalavisen, Hillerød har også undersøgt sagen med våbenskjoldet og skrevet om det 26. maj 2013.

Læs også en tidligere artikel fra januar 2013 af Tim Panduro.Løsning 7: DEN RIGTIGE

En måned efter Befrielsen fortæller tre gymmasieelever til et dagblad, at det var dem der fjernede våbenskjoldet. De giver en meget detaljeret beskrivelse af, hvordan de på Frederiksborg Slot måtte sikre at vagten var optaget et andet sted, medens de via en stige og en stang fik lirket våbenskjoldet ned fra væggen.

Skjoldet blev bukket sammen. Skjult under en jakke og taget med til Frederiksberg Allé 41. Her boede direktør for SAGA John Olsen.

Nr. 1 af kammeraterne var Flemming John Olsen (1923-1993), søn af SAGA-film direktør John Olsen. Skjoldet blev lagt i en udgravning lige ud for villaen på Frederiksberg Allé 41, hvor han boede hos sine forældre. foran villaen var kommunen ved, at anlægge en af de mange civil-bunkere. Flemming havde ikke været med i Hillerød i sidste omgang, da skjoldet blev fjernet. Hans kammerat Bent Fode kom med skjoldet skjult under sin jakke. Det var Flemming, der skjulte skjoldet i udgravningen.

Nr. 2 er den omtalte kammerat Bent Fode, der som Viggo Holst-Christensen var jurastuderende. Han har ikke direkte udtalt sig om gemmestedet, men var den mest initiativrige af de tre kammerater. Han emigrerede senere til Canada.

Nr. 3 af kammeraterne, Viggo Holst-Christensen mente senere, at det som nævnt ovenfor, var en anden udgravning, hvor skjoldet blev gemt, men han overværede heller ikke, da skjoldet blev gemt.

Bunker - Frederiksberg Allé 41
I efteråret 2013 blev det foretaget en mindre opgravning lige uden for Metroselskabets afspærring. Man stødte på en armeret betonmur. (Det er nordsiden af bunker/dækningsgrav 84. Den sydlige side ligger på den anden side af væggen). Der blev ikke foretaget undersøgelser, da opgaven var at finde en lækage på et rør.

Bunker - Frederiksberg Allé 41
Det var kun et meget lille område, der blev opgravet. Bunkeranlægget strækker sig ud på midten af Platanvej og 1/3 ned ud for Metroafspærringen. Nordvæggen af bunkeren ligger uden for afspærringen og sydside lige inde på den anden side på byggepladsen.

Den private bunker blev færdiganlagt omkring 1941. MEN, i perioden august - december 1944 anlagde entreprenør Kornerup dækningsgrav nr. 84 (bunkertype II - aflange med plads til 50 personer) lige ud for Frederiksberg Allé 41. Et af de over 300 offentlige beskyttelsesrum, der alene blev etableret i Frederiksberg Kommune.

Så skal man lede efter rester, er det ikke inde på Metro-byggepladsen, men ude under fortovet foran ved Frederiksberg Allé 41.

Se ældre og nyere fotos af Frederiksberg Allé 41 her. (Fotos. Frb. Stadsarkiv 1934, 1935, 2006 og Dines Bogø 2013-2016).

1944. Dækningsgrave i Frederiksberg Kommune - Frederiksberg Allé 41
Udsnit af liste fra maj 1944 med planlagte "Dækningsgrave" i Storkøbenhavn". Org. Københavns Stadsarkiv.

Frederiksberg - Dækningsgrave - Bunkeranlæg.

Frederiksberg - Dækningsgrave - Bunkeranlæg.
Lister 81944-45) og kort (fra 1962) med dækningsgrave fra Frederiksbergs Stadsarkiv. Anlæg på sydsiden af Frb. Allé er enten helt fjernet eller reguleret ned til lidt under jordhøjde.Er teorien om, at skjoldet befindes sig i bunden af en nedlagt kommunal bunker fra 1944 troværdig?

1: Skjoldet blev stjålet 21. oktober 1944 fra Frederiksborg Slot oplyser daværende Ridderkapelforvalter.

2: Bunkeren ud for villaen Frederiksberg Allé 41 blev anlagt i anden halvdel af 1944. Byggeriet var halvt færdig i midten af oktober 1944. Oplysning fra Frederiksberg Stadsarkiv.

3: De unge mennesker, der fortæller om tyveriet til Berlingske Tidende den 9. juni 1945 kunne ikke vide, hvornår skjoldet var forsvundet, da personalet på Frederiksborg Slot ikke off. havde fortalt, hvornår det forsvandt før den 8. juni 1945.

4: Der var efterårsferie i dagene 16. oktober - 21. oktober 1944.

Tyveriet opdages og man skriver fra Frederiksborg Slot den 20. oktober 1944 til Amalienborg, der svarer 22. oktober 1944.

5: Senere landsretssagfører Viggo Holst-Christensen, Frederiksberg fortæller i 2005, at han var med til at skjule et stjålet våbenskjold i 1944. Han er lidt usikker på, hvordan det så ud. Man ved faktisk ikke, hvordan selve Görings skjold var udformet. Man kender kun en tegning. Men gik Viggo stadig i en gymnasieklasse i 1944? Han blev den 12. april 1945 anholdt af Hipo og de unge mennekser, der omtaltes i Berlingske, flygtede til Sverige. Er der et sammenfald alligvel?8. juni 1945 skriver "Ærbødigst" alias Viggo Barfoed tyveriet i Berlingske Tidende.

8. juni 1945 og 9. juni 1945 bringer Berlingske Tidende en artikel om tyveriet af Görings våbenskjold og dagen efter en beretning om, hvordan det skete.

Den øverste del af bunkeren er fjernet for mange år siden. Den nederste del af røret og gulvet i bunkeren er fyldt op med sand. Vil Frederiksberg Tekniske forvaltning (eller Frederiksberg Stadsarkiv) mu foranstalte, at der bliver foretaget en udgravning?

Måske. Mulighed for at skjoldet findes er der, men måske blev skjoldet fundet og fjernet fra bunden af bunkeren i 1944. Der har vært forlydende om, at skjoldet er set hos en privat samler?I 1985 spurgte journalist og forfatter Peter Schmidt Ordenskapitlet på Amalienborg Slot om Görings skjold. Svaret der er gengivet i avisen Weekend og Jydske Tidende var fra major E.A. Nielsen, "at skjoldet var nedtaget i oktober 1946". Major Nielsen ville ikke oplyse, hvor skjoldet befandt sig, men dog oplyse, at han kendte skjoldets videre skæbne!

Ordveksling fra aviserne i 1985 mellem journalist Peter Schmidt og chefen for Ordenskapitlet på Amalienborg Slot, major E.A. Nielsen:

Hvad skete der med våbnskjoldet?
- Lad mig nøjes med at sige, at våbenskjoldet blev nedtaget ...
Men De kender dets videre skæbne?
- Ja, og der er ingen, der har det hængende, ...I oktober 2005 henviser man på Frederiksborg Slot til Ordenskapitlet på Amalienborg, der henviser til Frederiksborg Slot! Man ved off. ikke, hvor skjoldet befinder sig.

I juni 2013 oplyser Ordenskapitlet i Det Gule Palæ, at man ikke ved, hvad der skete med Hermann Görings våbenskjold. Man er bekendt med, at der findes mange forskellige beretninger om sagen. Henviser også til udstillingen på Amalienborg.

På Belletage i Chr. 8's palæ kan man se korrespondancen mellem Frederiksborg Slot og Amalienborg i oktober 1944 og de omtalte avisartikler fra Berlingske fra juni 1945. Desuden skitser til våbenskjolde m.v.

Det kan oplyses, at Hermann Göring er frataget storkorset den 12. oktober 1946. Han var blevet dømt til døden 30. september 1946.

Göring begik selvmord sent på natten den 15. oktober 1946. En amerikansk soldat, der var vagt i fængslet, hentede Görings fyldepen fra et aflåst skab. Det var imod reglerne. Soldaten vidste ikke, at der var en giftampul skjult i fyldepennen.

Hermann Göring skulle have været hængt tidlig næste morgen.